baars baars
kroeskarper kroeskarper
Blankvoorn blankvoorn
Paling paling
Brasem brasem
Ruisvoorn ruisvoorn
Giebel giebel
Snoek snoek
Kolblei kolbrei
Spiegekarper spiegelkarper
Zeelt zeelt
Winde winde
Zonnebaars zonnebaars
Goudkarper