Reglement na te leven bij vergunning.

 1. De vergunning geeft recht te vissen op de MARANTVIJVER, gelegen aan de Raaiberg te Essen.
 2. Vissen is toegestaan van 1 april tot 30 september van 6.00 uur tot 22.00 uur. En van 1 oktober tot 31 maart van 7.00 uur tot 19.00 uur.
 3. Het is toegestaan met maximum 2 hengels te vissen.
 4. Vissen met net,fuiken,leglijnen of enig ander ongeoorloofd vistuig is ten strengste verboden.
 5. Er mag geen vis worden meegenomen.
 6. Het gebruik van leefnetten is verboden.
 7. Voeren is alleen toegestaan met korrels. (maximum 500 gram)
 8. Het gebruik van gekleurde maden is altijd verboden.
 9. Het is verboden beschadigingen toe te brengen aan de beplantingen of eigendommen toebehorend aan de MARANTVIJVER.
 10. Het is verboden te snoeken.
 11. De restafval dient men terug mee te nemen, dus niet in het water.
 12. De vergunning dient op verzoek van één der controleurs getoond te worden.
 13. Het is verplicht de vis te onthaken in een met water gevulde emmer en de vis  voorzichtig terug te zetten met het schepnet.
 14. Werphengelvergunning alleen te verkrijgen op speciale aanvraag bij het bestuur.

  De houder van de vergunning verklaart hiermede van bovenstaand reglement te hebben kennis genomen. Overtreding van één dezer punten brengt onherroepelijk verbeurdverklaring  van zijn/haar vergunning.


  Vergunningen zijn verkrijgbaar via ons bestuur !
  !!